Rekrutacja zakończona

Informujemy, że rekrutacja do projektu dla osób zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy „Czas na zmiany!” została zakończona .