O Projekcie „Czas na zmiany!”

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerem projektu ARK JOBS Sp. z o.o realizuje projekt „Czas na Zmiany!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement. 

Wartość projektu: 2 041 126,80 zł 

Okres realizacji: od 2018-08-01 do 2020-12-31  

Obszar realizacji projektu: województwo śląskie 
(powiat zawierciański, myszkowski, będziński, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno).