Oferta

CEL PROJEKTU:

W okresie realizacji projektu 01.08.2018 – 31.07.2020r. podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 56 uczestników projektu (40Kobiet, 16Mężczyzn), pracowników:
a) przedsiębiorstw sektora MŚP; 
b) przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne; 
c) przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej; 
d) przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej; 
zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu poprzez nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz możliwość skorzystania ze średnio 5-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy, wsparciem psychologa dla osób z terenu woj. śląskiego (powiat zawierciański, myszkowski, będziński, m. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno).  

REZULTATY: 

W okresie od 01.08.2018- 31.07.2020 70 osób (45K,25M), zamieszkujących województwo śląskie – powiat zawierciański, myszkowski, będziński, m. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno– zostanie objętym wsparciem doradczo szkoleniowym tj. określenie potencjału zawodowego i IPD, poradnictwo zawodowe, uzyska możliwość skorzystania ze specjalistycznych szkoleń zgodnie z IPD i potrzebami pracodawcy oraz skorzysta ze wsparcia pośrednika pracy, psychologa oraz z możliwości średnio 5- miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia i znajdzie zatrudnienie.