Aktualizacja list rankingowych

Lista rankingowa 15A – osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na zmiany!”