Tutaj można pobrać wszystkie regulaminy oraz niezbędne formularze.

  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. (pobierz)
    Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy (pobierz)
    Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie (pobierz)
    Zał. 3 Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
    Zał. 4 Oświadczenie w przypadku podjęciu zatrudnienia (pobierz)
    Zał. 5 Deklaracja udziału w projekcie (pobierz)

  Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (pobierz)
    Zwrot kosztów dojazdu środkiem publicznym (poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne) (pobierz)
    Zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym (poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne) (pobierz)
    Zwrot kosztów dojazdu środkiem publicznym (pośrednictwo pracy, coaching, szkolenia zawodowe, staż zawodowy) (pobierz)
    Zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym (pośrednictwo pracy, coaching, szkolenia zawodowe, staż zawodowy) (pobierz)

  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - Archiwalny. (pobierz)
  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - Archiwalny 2. (pobierz)