Aktualizacja list rankingowych

Lista rankingowa 6B – osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na zmiany!”