Aktualizacja list rankingowych

Lista rankingowa 14A – osoby zakwalifikowane do projektu „Czas na zmiany!”